Utbildning för miljö och hållbar utveckling

Välkommen till sidorna om utbildning för miljö och hållbar utveckling. Här har vi samlat information om kurser och program med fokus på miljö och hållbar utveckling för både studenter och anställda. Vi har även råd och tips för att integrera miljö och hållbar utveckling i utbildningar i form av vår verktygslåda.

Halvcirkelformat diagram med olika färger och procentsiffror

De globala målen och KTH:s utbildningar

Det är viktigt att alla studenter som tar examen från KTH har kunskap och verktyg för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. KTH:s utbildningar jobbar med flera av de globala hållbarhetsmålen.

Nu kommer FN:s globala hållbarhetsmål upp i ett jämförelseverktyg för KTH:s utbildningsprogram.

Läs mer om hur du kan profilera din utbildning mot hållbar utveckling

En av målsättningarna i KTHs Vision 2027 är att KTH ska vara ett av Europas ledande tekniska universitet inom miljö och hållbar utveckling. De utexaminerade studenterna från KTH ska vara drivande krafter i samhällets och teknikens utveckling och utbildningarna ska stimulera till självständigt tänkande, kreativitet och en nyfiken och kritisk blick på befintlig teknik. De nya ingenjörerna och arkitekterna ska utveckla lösningar som innebär både innovationer och förbättringar med en tydlig social dimension, en tydlig fokusering på hållbarhetsfrågor och för vissa även en konstnärlig dimension.

Skapa din egen hållbarhetsprofil

På de flesta utbildningsprogrammen kan du anpassa din utbildning genom att välja kurser inom miljö och hållbar utveckling. Det finns även program med miljö och hållbar utveckling som huvudperspektiv och de finns listade under länken nedan

Kurser

Kurser som behandlar miljö, miljöteknik eller hållbar utveckling har en speciell märkning (MHU) i KTH:s kurs- och programkatalog och kan därför sökas ut specifikt.

Exjobb

I KTH Exjobbportal hittar du exjobb och projektuppgifter inom privat och offentlig sektor samt från KTH:s egen verksamhet. Sökningar kan göras per ämnesområde, till exempel "hållbar utveckling", "miljöteknik" och "energi och miljö".