Till innehåll på sidan

Utlysning av extra utbildningssatsning inom området för hållbar utveckling

Information om ansökan

Sista ansökningsdag: 25 april

Fyll iansökningsformuläret:
Ansökningsformulär (docx 19 kB)

Skicka din ansökan till sustainability@kth.se, med ämnesrad ”Utbildningssatsning HU”.
 

Enligt KTH:s Verksamhetsplan för 2022 budgeteras 1 mnkr för utbildningssatsningar inom hållbar utveckling. I programanalyser och skolrapporter finns många utvecklingsbehov angivna. Genom denna satsning finns nu en möjlighet att finansiera relevanta projekt. Observera att dessa kan sträcka sig upp till två år, då satsningen kommer att göras även under nästa år.

Vi ser gärna förslag där det kan finnas varaktighet och skalbarhet, och gärna projekt som berör flera institutioner, skolor och program. Kopplat till hållbar utveckling ser vi gärna förslag som

  • Bidrar till hållbarhetsmålet för utbildning där bl. a. klimatneutralitet och jämställdhet betonas. Hållbarhetsmålet lyfter också studenternas förmågor att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.
  • Stärker forskarutbildningen med avseende på hållbar utveckling.
  • Utvecklar digitala kurser/moduler/utbildningar med hållbarhetsfokus som även kan användas internationellt och/eller för livslångt lärande.

Förslag skrivs i den bifogade mallen och skickas senast den 25/4 till sustainability@kth.se . Ange ”Utbildningssatsning HU” i ämnesraden.