Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brädspel i undervisningen

Fishbanks 

Fishbanks är ett pedagogiskt brädspel som utvecklats av Dennis Meadows (författare till Limits to Growth) och ger studenterna en demonstration av allmänningarnas tragedi. I spelet tar studenterna i grupp roller som fiskeriföretag, och genom att hantera sin fiskeflotta och relationen med de andra lagen i spelet på ett genomtänkt sätt är uppgiften att maximera det värde de kan skapa. Uppgiften innebär beslutsfattande med begränsad tillgång till information, hantering av en resurs som förnyas inom ramen för ett komplext system med såväl förstärkande som dämpande feedbackloopar samt inslag av såväl konkurrens som samarbete. Kopplat till själva aktiviteten finns en omfattande debriefing då vi diskuterar studenternas upplevelser under seminariet, samt en individuell inlämningsuppgift.

Fishbanks Spelplan med ett kustområde och båtformade spelpjäser, ett papper med rollbeskrivning
Fishbanks

Kontakt

För mer information samt diskussion om hur du bäst kan använda Fish Banks i din undervisning, kontakta Jon-Erik Dahlin (jonerikd@kth.se)  vid Institutionen för Energiteknik, KTH.

Dilemma

Dilemma är ett pedagogiskt brädspel som utvecklats av Jon-erik Dahlin. Spelet är frågebaserat och innehåller dels kunskapsfrågor med ledtrådar och dels aktuella dilemman kopplade till hållbarhet. Kunskapsfrågorna kan användas som en lärandeaktivitet i sig eller som en kunskapskontroll inför det skriftliga provet (det finns en uppsättning med ”lätta” frågor och en med ”svåra” frågor). Dilemmautmaningarna fungerar som sporre för att inleda diskussioner inom aktuella områden, och vid en efterföljande debriefing kan några av de frågor som studenterna diskuterat i smågrupper lyftas och belysas från en högre dimension. Ytterligare fördjupning får sedan studenterna i en efterföljande gruppinlämningsuppgift. Det finns tre uppsättningar med dilemman kopplade till olika områden, vilket gör att spelet kan spelas vid flera tillfällen: (1) om hållbar utveckling som begrepp och olika perspektiv; (2) utmaningar inom hållbar utveckling; samt (3) relationen mellan hållbar utveckling och teknik/ingenjörskap.

Dilemma Spelplan med ritning- och kugghjulsmönster, spelpjäser och två sorters spelkort: "step by step" och "dilemma".
Dilemma

Kontakt

För mer information samt diskussion om hur du bäst kan använda Dilemma i din undervisning, kontakta Jon-Erik Dahlin (jonerikd@kth.se)  vid Institutionen för Energiteknik, KTH.

Mr. Norm 

Mr. Norm© är ett kortspel där faktakunskap blandas med samtal i syfte att uppmuntra till diskussioner om normer, etik och värderingar i dagens samhälle. Det kan användas i alla grupper som vill lära sig mer om mångfald, jämlikhet och inkludering vilket i längden kan leda till en öppnare och mer inkluderande miljö. Spelet finns i en student- och en arbetsplatsversion och det går att spela enligt anvisningarna eller på olika sätt som passar tillfället.

Mr. Norm© innehåller totalt 60 frågor och 18 samtalskort indelade i sex områden: mångfald, jämställdhet, diskriminering & trakasserier, inkludering & utanförskap, värdegrund och ett anpassat område för studenter eller arbetsplats. Till detta kommer också fyra jokerkort, facitkort samt regelkort. Under spelet gäller Chatham House regler* vilket ger en öppenhet och högt i tak under samtalen mellan deltagarna. Mr. Norm© har en speltid på ca 60 min och spelas av 3-4 deltagare.

*Chatham House regler säger att det som framförs under ett samtal är fritt att användas av vem som helst (utanför samtalsrummet), men inte att avslöja vem som sagt vad. Regeln uppkom redan 1927 för att främja öppenhet i samtal med kontroversiella ämnen.

Logga mr norm

Mångfaldsspelet Mr. Norm© kom till utifrån behovet av att lära sig mer om jämställdet, mångfald och likabehandling. Frågor som rör inkludering och exkludering i arbets- och studiemiljön behöver lyftas och diskuteras och kopplas till befintliga lagar och regler . Kortspelet Mr Norm kan användas som verktyg för att främja inlärningen och öppna upp för diskussioner. Ett bra sätt att engagera människor i frågorna är att varva föreläsningar med spel där hjärna, hjärta och hand är med för att öka kunskapen och bredda perspektivet.

Kontakt

Vill du veta mer om spelet, lägga beställning eller skräddarsy ett koncept är du välkommen att kontakta Sissi Rizko, rizko@kth.se .