Till innehåll på sidan

Vidareutbildning för undervisande personal

Som ett av KTH:s övergripande hållbarhetsmål ska KTH aktivt verka för att öka anställdas och studenters kunskap om och engagemang i frågor gällande hållbar utveckling. KTH har utvecklat möjlighet till vidareutbildning för både undervisande personal och alla anställda.

 LH215V - Lärande för hållbar utveckling (4,5 hp)

Glimt av tre dokument: Hållbar utveckling inom materialvetenskap, Bärkraftigt samhälle, Integration av hållbarutveckling i masters-programmet kommunikationssystem

Det övergripande syftet med kursen är att lärare utifrån sitt eget utbildningsämne ska kunna integrera frågor kring hållbar utveckling i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom ämnet hållbar utveckling. Kursen ges en gång per år, på engelska och är avgiftsfri för KTH-anställda. Kursen kan även ges på uppdrag av särskild skola.

Läs mer om Lärande för hållbar utveckling på KTH social

Grundläggande miljöutbildning (webbaserad)

Två leende personer vid laptop

Utbildning för alla anställda i två delar om KTH:s miljöarbete och hållbar utveckling. Utbildningen kan genomföras när som helst, kräver dator och hörlurar.

  • Miljöcertifiering av KTH Beskriver KTH:s miljöarbete och hur du som anställd kan bidra till att minska påverkan på miljön. Ungefärlig studietid: 20 minuter
  • Miljö och Hållbar Utveckling Ger en introduktion till hållbar utveckling och hur miljö, ekonomi och sociala frågor hänger ihop. Ungefärlig studietid: 30 minuter.

Bokcirkel för undervisande personal

Under 2012 genomfördes en bokcirkel på Farkostteknikprogrammet på skolan för Teknikvetenskap (SCI), där undervisande personal läste boken ”Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare” av F. Gröndahl och M. Svanström (2010). Bokcirkeln leddes av Nils Brandt från avdelningen för Industriell ekologi, och 10-15 personer från Farkostteknikprogrammet deltog vid regelbundna träffar.

Inför varje tillfälle skickades uppgifter/diskussionsunderlag ut till deltagarna och på träffarna diskuterades bokinnehållet och implikationerna för utbildningsprogrammet. Ett-två kapitel avhandlades vid varje tillfälle och resulterade i livliga och intressanta diskussioner. Syftet med bokcirkeln var att skapa en miljö av medvetna lärare så att det bildas en kultur för hållbar utveckling på programmet