Till innehåll på sidan

Marskalk

Teknologernas medverkan som marskalkar har länge varit en självklar del i KTH:s akademiska ceremonier. Här erbjuds du en unik möjlighet att få ta del av KTH:s traditionsrika ceremonier.

Marskalkarnas betydelse för de akademiska ceremonierna ska inte underskattas. Förutom att medverkande studenters i regel fyller flera praktiskt viktiga funktioner för ceremoniernas genomförande och bidrar till dessas högtidlighet, representerar samtidigt teknologerna hela universitetets studentkollektiv och dess organisationer. Detta – tillsammans med det faktum att de akademiska högtiderna inte sällan tilldrar sig stort intresse från såväl hedersgäster som media och allmänhet – ställer naturligtvis särskilt höga krav på att medverkande teknologer har ett oklanderligt uppträdande och korrekt klädsel.

Övermarskalken talar inför diplomander och inbjudna i Stadshuset.

Övermarskalken

Teknologernas övermarskalk (ÖM) samordnar marskalkarnas medverkan vid de akademiska högtiderna. Övermarskalken fungerar även som presentatör och toast master under ceremoni och bankett. Till sin hjälp har ÖM en biträdande övermarskalk (BÖM).

Övermarskalk väljs ut av ceremonimästaren, under första kvartalet efter intervjuer med de sökande. Tjänsten som ÖM innefattar ett år och påbörjas som BÖM, vid den första dagen av diplomutdelningen i maj. Dag 2 byter personerna som innehar posten ÖM och BÖM plats, och den tidigare ÖM blir BÖM året ut.

Marskalkar går nedför trappan i Stadshuset.

Marskalkarnas uppgifter

Som marskalk fungerar man som ceremoniell funktionär och assisterar med olika uppgifter för att de akademiska högtiderna skall avlöpa så bra som möjligt samt präglas av högtidlighet och värdigt flyt.

Eftersom teknologerna utgör en stor och viktig del av KTHs verksamhet, är det också ett symboliskt viktigt inslag i marskalkens uppdrag att representera hela studentkollektivet vid de olika akademiska högtiderna.

Vill du delta och bidra till att de akademiska högtiderna blir så väl arrangerade ceremonier som deltagarna förtjänar, kontakta ÖM overmarskalk@kth.se

Fanbärare och standarbärare

KTH har sedan början av förra seklet använt sektionsfanor vid högtidliga tillfällen. När Högskolan grundades, fanns endast 8 olika sektioner, men numera är det upp emot 20. Sektionsfanor och Studentkårens standar medverkar i samtliga ceremoniers in- och utmarsch samt under ceremonierna.

Studentkåren drygt 100-åriga standar går naturligtvis först i processionen, dock efter den svenska fanan.

Fanbärare väljs ut av sektionerna. Vill du agera fanbärare under de akademiska ceremonierna, kontakta din sektion i första hand och därefter fanborgen@ths.kth.se

En marskalk leder studenter nedför trappan i Stadshuset.

Klädkod

För att få möjlighet att medverka som marskalk eller fanbärare, krävs att du anammar klädkoden för ceremonierna, vilket är högtidsdräkt.

Högtidsdräkt innebär Frack med vit frackskjorta och vit väst, vit fluga, svarta strumpor, svarta välputsade skor (ej av fritidsmodell) eller lackskor, vita tunna handskar (handledslånga).

Lång klänning i valfri färg och modell, dock ej för brokigt mönster (ej strandklänning) sjal och aftonväska bör undvikas av praktiska skäl.
Vita tunna långa handskar (armbågslånga), Skor passande för tillfället, med lagom klack för att orka gå och stå en kväll.

Vid promotions- och installationsceremoni används gult/blått marskalksband som av gammal KTH-tradition bärs med den blå färgen närmast halsen. Vid diplomutdelningsceremonierna används kårbanden, då med den mörkblå färgen närmast halsen. Banden bärs alltid på höger axel. Till båda ceremonierna använder marskalkar och fanborg den s.k. schmecken, KTH:s grå eller lila mössa med tofs och spegater. I detta sammanhang undviks ordnar, utmärkelser, nålar/pins och liknande.