Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s akademiska högtid

Kungliga Tekniska högskolans akademiska högtid 2025 äger rum på Grand Hôtel den 11 april. Under ceremonin promoveras hedersdoktorer, nyanställda professorer installeras och priser delas ut.

Ceremonin

Ceremonin kommer under högtidliga former hållas i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Nyutnämna professorer installeras av rektor på scenen med en film och diplom. Hedersdoktorer promoveras med hatt, ring och diplom. Under ceremonin delas KTH:s stora pris, KTH:s pris för industrisamverkan samt Janne Carlssons stipendium ut. 

Promotor promoverar hedersdoktorer.
Promotor Göran Finnveden installerar hedersdoktorer 2024. Foto: Studio Slakthuset

Bankett

Efter ceremonin bjuder KTH inbjudna gäster, hedersdoktorer, installandi och pristagare till bankett. Banketten hålls i Spegelsalen på Grand Hôtel.

Promotion av hedersdoktorer

Under KTH:s akademiska högtid promoveras nyutseda hedersdoktorer. Hedersdoktorerna utses av Fakultetsrådet och erhåller hatt, ring och diplom ur promotors hand.  

Professorsinstallation

Nya professorer som fått sin tjänst under perioden 1 december 2023 -5 november 2024 inbjuds med en gäst till ceremoni och bankett. Professorerna kommer kunna bjuda in fler gäster men då till enbart ceremonin. På parnassen installeras endast de professorer som sökt och fått en utlyst tjänst eller blivit befordrade.

Gäst- affilierade- och adjungerade professorer inbjuds även de tillsammans med en gäst, omnämns i det tryckta programmet samt av rektor under ceremonin samtidigt som ett foto visas på filmduken. 

Inbjudan skickas ut i februari 2025. 

Prisutdelning

Under den akademiska högtiden delas KTH:s främsta priser ut. KTH:s universitetsstyrelses ordförande deltar ut KTH:s stora pris. fakultetens dekanus delar ut Janne Carlssons stipendium och prerektor delar ut KTH:s pris för industrisamverkan.

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Läs mer om klädkoden här . Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alt.militär högtidsdräkt eller folkdräkt) för att få delta i ceremonin. För gäster som enbart deltar i ceremonin är klädkoden mörk kostym vilket innebär en kostym i mörk färg alternativt klänning eller kjol som går till knäna eller längre. 

Om du har frågor rörande ceremonin är du välkommen att skicka ett mejl till ceremonimästare Hanna Sundelin på ceremonier@kth.se .