Till innehåll på sidan

Expo 2020

Under 6 månader i Dubai samlas representanter från över 190 länder kring temat "Connecting Minds – Creating the Future". Världsutställning är indelad i områdena: möjligheter, mobilitet och hållbarhet där den svenska paviljongen sitter i området hållbarhet.

I årets upplaga har Sverige en egen utställningsyta  inom området hållbarhet som består av en 18 meter hög träpaviljong. Under oktober 2021 - Mars 2022 kommer en rad aktiviteter, event och föreläsningar anordnas i paviljongen och KTH är närvarande under några av dessa.

TEKLA in Dubai

Information kommer inom kort.

Tidigare evenemang

Swedish Space Startup Initiative

21 oktober  är KTH Innovation värd för en diskussion fokuserad på rymden. Här diskuteras bland annat frågor som “Why is it important for Sweden to support space entrepreneurship? And what are we doing?” och “Why did you choose to focus on space and what are some differences for you compared to other earth-bound startups?”.

Trivia: Världsutställningen har de senaste 170 åren varit en plattform för att visa upp de största innovationerna i vår tids historia. Hit hör bland annat den första tv sändningen som gjordes live, och demonstration av den första telefonen.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-11-16