Till innehåll på sidan

KTH Debatt

KTH Debatt är en ny arena och mötesplats för att diskutera aktuella och viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning. Det är ett forum där åsikter, forskningsresultat och idéer bryts mot varandra. I den skärningspunkten och i mötet växer relevant och ny kunskap fram.

Program hösten 2021

15 september: Debatt om framtidens utbildning 

Vad ska vi med universiteten till i framtiden? Hur ser studentens lärande och kunskap ut år 2050?

Kommer dagens utbildning vara utdöd då och vilka förmågor krävs för att klara en tidsresa av detta slag? Nya format och ökad flexibilitet kommer garanterat att efterfrågas.

Bertil Andersson, tidigare rektor på NTU i Singapore, inledningstalar. Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, introducerar KTH Debatt och därefter tar själva debatten vid. Moderator Åsa Julin fördelar ordet.

I panelen:

  • Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott
  • Simon Edström, tidigare ordförande Sveriges Förenade Studentkårer
  • Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH
  • Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige
  • Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen
  • Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och Chief Operating Officer på Axel Johnson

När: 15 september 2021 kl. 16:00-17:00 

Var: webbsändning

En textad inspelning av debatten finns att ta del av i arkivet .

#KTHDebatt

Läs rektor Sigbritt Karlssons ord om KTH debatt

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-09-20