Till innehåll på sidan

KTH Debatt

KTH Debatt är en ny arena och mötesplats för att diskutera aktuella och viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning. Det är ett forum där åsikter, forskningsresultat och idéer bryts mot varandra. I den skärningspunkten och i mötet växer relevant och ny kunskap fram.

8 juni: Är kärnkraften lösningen?

På grund av teknikstrul under inspelningen rekommenderar vi alla titta att på videon med text under de första fem minuterna. För att aktivera textningen klicka på knappen ”CC”.

Vi står inför en energiomställning av aldrig tidigare skådat slag och energifrågan är hetare än någonsin liksom efterfrågan på el. Allt fler ropar efter hållbara lösningar. Men hur ska de ut? Vad säger forskningen, politiken och lagstiftningen? Hur manövrerar politiken mellan de olika målkonflikter som uppstår? Är den nya kärnkraften med små reaktorer vägen fram?

Detta är några av de frågor som ska debatteras. Moderator Åsa Julin leder debatten och fördelar ordet.

I Panelen

  • Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicys hos Svenskt Näringsliv
  • Pär Olsson, professor i fysik med inriktning mot kärntekniska material vid KTH
  • Erik Pihl, energisakkunnig Naturskyddsföreningen
  • Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem på Energiföretagen

Debatten inleds med en kort historisk exposé över kärnkraften av Per Högselius, professor i teknikhistoria på KTH.

När: 8 juni 2022 kl. 16:00-17:00 

Var: Reaktorhallen, R1, Drottning Kristinas väg 51 eller digitalt via länk.
OBS alla platser i R1 är bokade.


 

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-06-15