Till innehåll på sidan

Vad ska vi med universiteten till i framtiden?

Debatten hölls onsdagen den 15 september 2021 

Hur ser studentens lärande och kunskap ut år 2050?

Kommer dagens utbildning vara utdöd då och vilka förmågor krävs för att klara en tidsresa av detta slag? Nya format och ökad flexibilitet kommer garanterat att efterfrågas.

Bertil Andersson, tidigare rektor på NTU i Singapore, inledningstalar. Sigbritt Karlsson, rektor för KTH, introducerar KTH Debatt och därefter tar själva debatten vid. Moderator Åsa Julin fördelar ordet.

I panelen:

  • Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott
  • Simon Edström, tidigare ordförande Sveriges Förenade Studentkårer
  • Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH
  • Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige
  • Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen
  • Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och Chief Operating Officer på Axel Johnson
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-02-11