Till innehåll på sidan

KTH:s öppna föreläsningar

Välkommen till KTH:s öppna föreläsningar med forskning presenterat i populärvetenskaplig form. Föreläsningarna hålls digitalt, på svenska och är öppna för alla. Anmälan till respektive föreläsning öppnar några veckor innan föreläsningstillfället.

Höstens program 

8 september

Stadsplanering för ett tryggt samhälle

Skjutningar, explosioner och öppen droghandel har kommit att bli angelägna problem i samhället. Kriminalitet och rädsla för brott påverkar olika människor på olika platser olika mycket och det gör det svårare att hitta lösningar på problem och begränsar kapaciteten att tänka innovativt.

Innovation handlar ofta om att ställa nya frågor och att våga testa nya angreppssätt. Kan vi arbeta med att bygga och underhålla städer så att de blir säkra och trygga för sina medborgare?

Välkommen på en öppen föreläsning med Vania Ceccato, professor i urbana och regionala studier. Vania berättar om sin forskning i urban säkerhet och hur innovation används för att skapa en trygg och socialt hållbar framtid.

Till anmälan

4 oktober

Naturen som inspiration för energisnåla ytor

Kan ett ytskikt som liknar hajskinn minska bränsleförbrukningen från flygplan? Och vad kan vi lära oss från blad på växter för att motverka beväxning på skeppsskrov?

Enkla mekanismer från naturen kan utnyttjas för att skapa ytor som håller sig rena och som minskar motståndet från strömmande luft och vatten.

Shervin Bagheri, professor i strömningsmekanik, berättar om sin forskning som syftar till att besvara frågor som kan underlätta för utvecklingen av nya verktyg för att ta fram mer energieffektiv teknik.

10 november

Hur snabbt måste framtidens bredband bli?

5G-tekniken har knappt börjat dyka upp i våra mobiler, men forskare på KTH har redan vänt blicken mot 6G, nästa årtiondes mobilteknik med ännu snabbare hastigheter, högre kapacitet i mobilnäten och bättre pålitlighet.
Hur kan tekniken utvecklas för att uppnå detta och varför behövs det ens, är inte 5G tillräckligt avancerat? Kommer allt bredband vara trådlöst i framtiden, och varför heter det förresten bredband?

Välkommen till en öppen föreläsning med Emil Björnson, professor i trådlös kommunikation och grundare av YouTube-kanalen Wireless Future. Emil är drivande bakom ett nytt sätt att designa mobilnät som gör tekniken mer effektiv och energisnål utan att kräva mer frekvensresurser. Nyckeln är att använda många små antenner istället för att fåtal stora mobilmaster.

Anmäl dig här för inbjudningar till framtida öppna föreläsningar. 

E-postadress

Öppna föreläsningar
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-08-09