Till innehåll på sidan

Torsdagsseminariumsserien

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad anordnar regelbundna seminarier där utvald aktuell forskning eller verksamhet presenteras.

Torsdagsseminariet  är 45 min långt med efterföljande mingel och har fri entré. Vänligen notera att seminarierna sker för närvarande digitalt.

Talare och ämne för respektive tillfälle presenteras löpande.

Kommande seminarier

Stöder dagens transportplanering en hållbar utveckling?

På det här seminariet diskuteras hur väl rustad Trafikverkets planering är för att möta behov av genomgripande samhällsförändringar.

Talare: Jacob Witzell och Karin Winter
Datum: 2021-10-14
Tid: 15:00-16:00
Plats: Digitalt på Zoom

Anmälan och information

Sensorbaserad utvärdering av broars verkningssätt, tillstånd och skador

Forskningen på KTH Brobyggnad är inriktad på utnyttjandet av sensorbaserad informationsinsamling för att skapa ett användbart beslutsunderlag för broförvaltaren. Under presentationen kommer såväl de teoretiska delarna av forskningen som praktiska exempel på instrumenterade broar visas.

Talare: Raied Karoumi och John Leander
Datum: 2021-10-28
Tid: 15:00-16:00
Plats: Digitalt på Zoom

Anmälan och information

MASSA - Hur stenrester från stora infrastrukturprojekt kan bidra till en mer resilient huvudstad på vatten

FORMAS finansierade forskningsprojektet MASSA fokuserar på hanteringen av restmassor som skapas vid storskaliga infrastrukturprojekt i Stockholm.

Talare: Ania Öst
Datum: 2021-11-25
Tid: 15:00-16:00
Plats: Digitalt på Zoom

Anmälan och information

Tidigare seminarier

  • 27 maj 2021 - Anna Granath Hansson - Kommuners arbete mot hemlöshet
  • 22 april 2021 - Nicole Kringos - Digital Twin of the KTH infrastructure
  • 8 april 2021 - Cecilia Hermansson - Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen
  • 11 mars 2021 - Vasily Sitnikov - Ice Formwork: Digital Fabrication, Complex Geometry and High Performance Concrete

Kontakt

För frågor eller funderingar vänligen kontakta event@abe.kth.se .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-09-30