Till innehåll på sidan

A life cycle approach towards Building Information Management

Tid: On 2015-05-06 kl 13.30

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas Väg 30, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Licentiand: Pouriya Parsanezhad

Granskare: Docent Stefan Olander, Lunds tekniska högskola

Huvudhandledare: Professor Väino Tarandi