Till innehåll på sidan

Arctic Offshore Hydrocarbon Resouce Development: Past, Present and Vision of the Future

Tid: To 2015-04-23 kl 13.00

Plats: Sal 243, Lindstedtsvägen 30, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Licentiand: Maria Morgunova , Industriell ekonomi och organisation

Granskare: Dr. Rurik Holmberg. Energieffektivisering & internationell energipolitik, Energimyndigheten, Eskilstuna

Huvudhandledare: Assoc. Prof. Vladimir Kutcherov