Till innehåll på sidan

Cellulose-Assisted Dispersion of Carbon Nanotubes: From Colloids to Composites

Tid: On 2018-03-14 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Alireza Hajian , FPT

Opponent: Prof. Milo Shaffer, Imperial College London

Handledare: Prof. Lars Berglund