Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitalt lärande i kollaborativa miljöer

I den här docentföreläsningen ger Stefan Stenbom en översikt över forskningsområdet digitalt lärande och de forskningsaktiviteter han är och har varit involverad i. Han kommer också att diskutera spännande framtida trender och möjligheter inom området digitalt lärande.

Tid: Må 2023-11-27 kl 14.15 - 15.00

Plats: Gradängsalen, Teknikringen 1

Videolänk: Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Stefan Stenbom

Kontakt:

Exportera till kalender

Forskningen inom digitalt lärande syftar till att förstå hur digital teknik kan användas för att främja utbildning och lärande. I forskningsklustret utforskas användningen av framväxande teknologier i lärandesammanhang, och metoder, prototyper och teknologier utvecklas för praktisk tillämpning.

Stefan Stenboms forskning kretsar kring digitala lärsituationer där studenter/elever och lärare bildar gemenskaper som tillsammans utforskar ett område med djupa lärstrategier. I dessa sammanhang arbetar deltagare kollegialt i en social miljö, där både individuell reflektion och gemensam dialog står i fokus. Lärarrollen blir då främst att skapa kreativa lärmiljöer och att stödja deltagarnas lärande. Forskningen omfattar så väl förutsättningar för, samt resultat och effekter av lärande i digitala, kollaborativa och konstruktivistiska miljöer.

I den här docentpresentationen ger Stefan Stenbom en översikt över forskningsområdet digitalt lärande och de forskningsaktiviteter han är och har varit involverad i. Han kommer också att diskutera spännande framtida trender och möjligheter inom området digitalt lärande. Efter föreläsningen bjuds deltagarna in att fira den nya docenten med mingel och fika. Det är möjligt att delta via Zoom men vi ser helst att så många som möjligt deltar på plats.

Docentpresentationen hålls i enlighet med KTH:s policy på svenska.

Anmäl dig här 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2023-10-30