Till innehåll på sidan

A Study of Different Methods for Inclusion Characterization towards On-line use during Steelmaking

Tid: Må 2015-06-08 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Metallurgisk processvetenskap

Respondent: Diana Janis , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Lauri Holappa, Dept. Materials Science and Engineering, Aalto University, Aalto, Finland

Handledare: Prof. Pär Jönsson