Till innehåll på sidan

Ab inito based modeling of defects and disorder in industrial materials

Tid: Fr 2015-08-28 kl 10.00

Plats: Sal E2, Lindstedtsvägen 3, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Yunguo Li , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Tony Paxton, Theory & Simulation of Condensed Matter, Dept. of Physics, Faculty of Natural & Mathematical Scienses, King´s College London, Storbritannien

Handledare: Univ. Lektor. Pavel A. Korzhavyi