Till innehåll på sidan

Advanced BaZrO3-BaCeO3 Based Proton Conductors Used for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells (ITSOFCs)

Tid: On 2015-05-20 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Junfu Bu , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Mogens Bjerg Mogensen, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde, Danmark

Handledare: Prof. Pär Jönsson