Till innehåll på sidan

An Approach Towards Sustainable Building

Tid: On 2014-02-12 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot byggnadsteknik

Respondent: Navid Gohardani

Opponent: Docent Göran Lindahl, Chalmers tekniska högskola

Handledare: Professor Folke Björk