Till innehåll på sidan

Assessing the sustainability of bioethanol production in different development contexts - A systems approach

Tid: To 2013-09-12 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Dilip Khatiwada

Opponent: Prof. André P.C. Faaij

Handledare: Prof. Semida Silveira