Till innehåll på sidan

Atomistic Modelling of Materials for Clean Energy Applications hydrogen generation, hydrogen storage, and Li-ion battery

Tid: Fr 2013-10-18 kl 10.00

Plats: sal I Time Edit, plan 04, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Materialvetenskap

Respondent: Zhao Qian , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Antonio Ferreira da Silva

Handledare: Prof. Rajeev Ahuja