Till innehåll på sidan

Beyond impacts: Contextualizing strategic environmental assessment to foster the inclusion of multiple values in strategic planning

Tid: Fr 2015-06-12 kl 09.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Juan Azcarate

Opponent: Professor Maria Rasario Partidario, Universidade de Lisboa

Handledare: Professor Berit Balfors

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-05-19