Till innehåll på sidan

Building Sustainability: Studies on incentives in construction and management of real estate

Tid: Fr 2015-01-16 kl 13.15

Plats: F3 Lindstedtsvägen 26 Entréplan, Sing-Sing

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Lovisa Högberg

Opponent: Professor Marja Elsinga, Delft University of Technology

Handledare: Professor Hans Lind