Till innehåll på sidan

Cascaded Converters with Gate-Commutated Thyristors

Tid: Må 2015-06-08 kl 10.15

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Systems

Respondent: Tomas Modeer , Electrical Energy Conversion

Opponent: Professor Dragan Jovcic, University of Aberdeen, UK

Handledare: Professor Hans-Peter Nee