Till innehåll på sidan

Contributions to Variable Fidelity MDO Framework for Collaborative and Integrated Aircraft Design

Tid: Fr 2015-06-12 kl 10.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Flyg- och rymdteknik

Respondent: Mengmeng Zhang , Farkost och flyg

Opponent: Professor Leifur Leifsson, Dept of Aerospace Engineering, Ames, USA

Handledare: Professor Arthur Rizzi