Till innehåll på sidan

Crime clusters and safety in underground stations

Tid: Fr 2014-02-28 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, entreplan

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Adriaan Cornelis Uittenbogaard

Opponent: Professor Kate Bowers, University College London

Handledare: Docent Vania Ceccato