Till innehåll på sidan

Development of an Impinging Receiver for Solar Dish-Brayton Systems

Tid: On 2015-12-16 kl 09.30

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Wujun Wang , Energiteknik

Opponent: Prof. Uwe Gampe, TU Dresden, Tyskland

Handledare: Assoc. Prof. Björn Laumert