Till innehåll på sidan

Development of Graphitic Carbon Nitride based Semiconductor Photocatalysts for Organic Pollutant Degradation

Tid: On 2015-09-30 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Jing Wang , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Anders Palmqvist, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Handledare: Prof. Pär Jönsson