Till innehåll på sidan

Energy Management in Large scale Solar Buildings- The Closed Greenhouse Concept

Tid: Fr 2013-09-27 kl 09.00

Plats: Sal M235, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Amir Vadiee , Energi- och miljösystem

Opponent: Prof. Phillip Griffiths

Handledare: Assoc. Prof. Viktoria Martin