Till innehåll på sidan

Environmental integration in sustainable urban planning from an institutional perspective. A study of Swedish and Chinese Eco-city development

Tid: Fr 2014-09-26 kl 09.30

Plats: E3, Osquarsbacke 14, Huvudbyggnaden

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Urbana och regionala studier

Respondent: Ying Yin

Opponent: Professor Per G. Berg

Handledare: Lektor Maria Håkansson