Till innehåll på sidan

Environmental Modelling: Learning from Uncertainty

Tid: Fr 2012-11-23 kl 13.00

Plats: Sal V2, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: John M Juston

Opponent: Prof. Jens Christian Refsgaard, Danmark

Handledare: Prof. Jon Petter Gustafsson