Till innehåll på sidan

Equilibrium aspects of Cr-alloyed cemented carbides

Tid: On 2015-11-25 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Bartek Kaplan , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Armando Fernández Guillermet, Centro Atómico Bariloche R8402AGP, San Carlos de Bariloche, Argentina

Handledare: Prof. Malin Selleby