Till innehåll på sidan

First-principles investigations of ordering in random alloys

Tid: Fr 2013-10-18 kl 10.00

Plats: Sal B1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Materialvetenskap

Respondent: Moshiour Rahaman , Materialvetenskap

Opponent: Prof. J.B. Staunton

Handledare: Prof. Andrei Ruban