Till innehåll på sidan

First principles study of oxide semiconductors for solar energy applications

Tid: Fr 2015-05-22 kl 13.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Maofeng Dou , Materialvetenskap

Opponent: Assoc. Prof. Muhammad N. Huda, Condensed Matter Theory Research Group, Department of Physics, University of Texas at Arlington, USA

Handledare: Univ. Lektor. Clas Persson