Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

High Performance Computing for the Optimization of Radiation Therapy Treatment Plans

Tid: On 2024-05-22 kl 14.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69603435226

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Felix Liu , Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST), RaySearch Laboratories

Opponent: David Keyes, King Abdullah University of Science and Technology

Handledare: Stefano Markidis, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST); Artur Podobas, Programvaruteknik och datorsystem, SCS; Albin Fredriksson, RaySearch Laboratories

Exportera till kalender

QC 20140423

Abstract

Strålterapi är en klinisk gren där datorsimuleringar spelar en viktig roll. Innan patienters strålbehandlingar påbörjas behövs individuella behandlingsplaner skapas baserat på varje patientfalls specifika omständigheter (en process som ofta kallas dosplanering (eng. treament planning)). Huvudaspekten av denna process är att bestämma styrparametrar för behandlingsmaskinen så att stråldosen som levereras till patienten är så koncentrerad till tumören som möjligt. Det inversa problemet att bestämma sådana styrparametrar formuleras typiskt som ett optimeringsproblem, vilket, givet hur komplexa moderna behandlingsmaskiner är, kräver datoralgoritmer för att lösas precist. Att lösa detta optimeringsproblem kan vara en viktig flaskhals i dosplaneringsprocessen. I många fall är det en iterativ process att hitta en lämplig behandlingsplan som kräver att man testar och löser optimeringsproblemet med flera olika vikter och parametrar.

I denna avhandling studerar vi metoder för att möjliggöra användandet av hårdvara från högprestandaberäkningar för att accelerera optimeringsprocessen i strålterapi. Vi angriper två olika beräkningsaspekter i lösningen av optimeringsproblemet: beräkningen av stråldos, gradienter och målfunktioner, samt lösningen av optimeringsproblemet i sig. För dosberäkningen som krävs under optimeringen utvecklar vi en beräkningsmetod i CUDA för matris-vektor produkter med glesa matriser som är specifikt anpassad för dosmatriser (eng. dose deposition matrices) från protonterapi. För beräkningen av målfunktionen --- som i många fall är formulerad som en viktad summa --- utvecklar vi en metod för att distribuera beräkningen av målfunktionen och dess gradient över flera beräkningsnoder genom message passing.

För optimeringslösaren själv så utvecklar vi först en parallel implementation av Cholesky-faktorisering för bandade matriser med parallelisering baserad på tasks. Just den beräkningsalgoritmen kan vara viktig för många inrepunktsmetoder för optimering, baserat på strukturen av bivillkoren i optimeringsproblemet. De sista två publikationerna i avhandlingen studerar användandet av iterativa linjära lösare i inrepunktsmetoder för att möjliggöra GPU-accelerering av av optimeringslösaren. Vi utvecklar en inrepunksmetod med en dubbelaugmenterad formulering av KKT-systemet och en Jacobi-förkonditionerad CG-lösare (eng. conjugate gradient method). Vi demonstrerar att våran metod kan lösa optimeringsproblemen till tillräcklig noggranhet och dessutom ha stor nytta av GPU-acceleration. Prestandajämförelser med det kommersiella dosplaneringssystemet RayStation visar att våran lösare kan förbättra lösningstiden med upp till 4.4 gånger på några realistiska patientfall.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-345836