Till innehåll på sidan

Hybrid Solar Gas-Turbine Power Plants – A Thermoeconomic Analysis

Tid: Fr 2013-05-24 kl 10.00

Plats: Sal M2, Brinellvägen 64, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: James Spelling

Opponent: Prof. David Tomas Sanchez Martinez

Handledare: Prof. Andrew Martin