Till innehåll på sidan

HYDROGEOCHEMISTRY OF NATURALLY OCCURRING ARSENIC AND OTHER TRACE ELEMENTS IN THE CENTRAL BOLIVIAN ALTIPLANO

Tid: To 2015-06-11 kl 13.00

Plats: Sal V1, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: MAURICIO RODOLFO ORMACHEA MUÑOZ

Opponent: Professor M.E. Donselaar, Delft University of Technology

Handledare: Professor Prosun Bhattacharya