Till innehåll på sidan

Hydrothermal recycling of natural and synthetic polymers to functional carbon materials

Tid: To 2019-05-09 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Karin Adolfsson , Polymerteknologi

Opponent: Prof. Andrea Kruse, Hohemheim University, Germany

Handledare: Prof. Minna Hakkarainen, KTH

Exportera till kalender