Till innehåll på sidan

Improved mapping of steel recycling from an industrial perspective

Tid: Må 2015-11-16 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Alicia Gauffin , Materialvetenskap

Opponent: Assoc.Prof. Ichiro Daigo, Faculty & Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, Japan

Handledare: Univ.lektor. Anders Tilliander