Till innehåll på sidan

Investments, system dynamics, energy management, and policy: a solution to the metric problem of bottom-up supply curves

Tid: Fr 2015-05-08 kl 13.00

Plats: Sal E3, Osquarsbacke 14, KTH

Ämnesområde: Industriell ekonomi och organisation

Respondent: Fabian Levihn , Industriell ekonomi och organisation

Opponent: Prof. Filip Johnsson, Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Handledare: Doc. Cali Nuur