Till innehåll på sidan

Leveraging user relationships for innovation within sustained producer-user ecosystems

Tid: Fr 2014-10-03 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Carl Wadell , Maskinkonsruktion

Opponent: Dr. Fredrik Hacklin, ETH Zurich, Schweiz

Handledare: Prof. Mats Magnusson