Till innehåll på sidan

Life-cycle costing: Applications and implementation in bridge investment and management

Tid: On 2013-11-13 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot bro-och stålbyggnad

Respondent: Mohammed Safi

Opponent: Professor Jan-Eric Nilsson, VTI

Handledare: Professor Raid Karoumi