Till innehåll på sidan

Low-Temperature Heating and Ventilation for Sustainability in Energy Efficient Buildings

Tid: Fr 2015-09-04 kl 13.00

Plats: Sal M3, Brinellvägen 64, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot strömnings- och klimatteori

Respondent: Arefeh Hesaraki

Opponent: Professor Bahram Moshfegh, Linköping University

Handledare: Professor Sture Holmberg