Till innehåll på sidan

Making innovation Everyone´s Business - using routines and controls

Tid: On 2015-05-20 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Susanne Nilsson , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Antonio Davila, IESE Business School, University of Navarra, Barcelona, Spanien

Handledare: Univ.lektor. Sofia Ritzén, Maskinkonstruktion, KTH