Till innehåll på sidan

Mathematical and Physical Simulations of BOF Converters

Tid: Fr 2015-11-06 kl 10.00

Plats: Sal M3, Brinellvägen 64, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Xiaobin Zhou , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Hans-Jürgen Odenthal, SMS Group GmbH, Düsseldorf, Tyskland

Handledare: Bitr. Lektor. Mikael Ersson