Till innehåll på sidan

Modeling of Construction Safety Performance and Housing Markets in Kampala City, Uganda

Tid: Må 2015-06-08 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Infrastruktur med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi

Respondent: Richard Irumba

Opponent: Docent Elias Oikarinen, University of Turku, Finland

Handledare: Professor Mats Wilhelmsson