Till innehåll på sidan

Modelling air-water flows in bottom outlets of dams

Tid: Fr 2014-02-28 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Ting Liu

Opponent: Dr Michael Pfister, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Handledare: Professor Anders Wörman

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2014-02-11