Till innehåll på sidan

On chip Ultrasonic Sample Preparation

Tid: Fr 2015-06-05 kl 13.00

Plats: sal FD5, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Ämnesområde: Fysik - BIologisk och biomedicinsk fysik

Respondent: Ida Sadat Iranmanesh , TIllämpad fysik

Opponent: Lektor Johan Nilsson, Inst för biomedicinsk teknik, Lunds universitet, Lund

Handledare: Universitetslektor Martin Viklund