Till innehåll på sidan

On Heavy-Haul Wheel Damages using Vehicle Dynamics Simulation

Tid: Ti 2018-02-06 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Saeed Hossein-Nia , Farkost och Flyg

Opponent: Professor Ernesto Garcia Vadillo, Universidad del Pais Vasco, Leioa, Spanien

Handledare: Professor Sebastian Stichel